ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กลุ่มธุรกิจแม็คโคร “สร้างงาน สร้างคน” หนุนการขยายสาขาและธุรกิจดิจิทัล  วางกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร สร้างงานใหม่กว่า 3,300 ตำแหน่ง

กลุ่มธุรกิจแม็คโคร “สร้างงาน สร้างคน” หนุนการขยายสาขาและธุรกิจดิจิทัล วางกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร สร้างงานใหม่กว่า 3,300 ตำแหน่ง

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร กล่าวว่า “ด้วยพันธกิจในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มธุรกิจแม็คโคร มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีการขยายตำแหน่งงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยปีนี้มีแผนการเปิดตำแหน่งงานใหม่เพิ่มกว่า 3,300 ตำแหน่ง โดยเฉพาะในสายงาน O2O อีคอมเมิร์ซ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะสร้าง New S-Curve ให้กับองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรค้าส่งค้าปลีกยุคใหม่ (New Retail)

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์