ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ร้านค้า DGeat กิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยม Good Governance

ร้านค้า DGeat กิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยม Good Governance

#Energy Boosting Zone : ร้านค้า DGeat เป็นร้านค้าขนาดเล็กสำหรับเจ้าหน้าที่ในองค์กร

แนวคิด คือ ช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ โดยซื้อของและชำระเงินได้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยม Good Governance

Read More