ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วิ่งเทรล เบตง” 6-8 พ.ค. นี้ คาดเงินสะพัดเกือบ 100 ล้านบาท พลิกโฉมภาพลักษณ์ชายแดนใต้ จากมุมมองนักวิ่ง 14 ประเทศ และนักท่องเที่ยวเยือนเบตง จากแคมเปญท่องเที่ยว ด้าน รองผู้ว่า จ.ยะลา ยืนยันพร้อมดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่

วิ่งเทรล เบตง” 6-8 พ.ค. นี้ คาดเงินสะพัดเกือบ 100 ล้านบาท พลิกโฉมภาพลักษณ์ชายแดนใต้ จากมุมมองนักวิ่ง 14 ประเทศ และนักท่องเที่ยวเยือนเบตง จากแคมเปญท่องเที่ยว ด้าน รองผู้ว่า จ.ยะลา ยืนยันพร้อมดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา และนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมกิจกรรมวิ่งเทรล Amazaen Jungle Trail ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6-8 พ.ค.65 โดยขณะนี้มีนักวิ่งเทรลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สมัครร่วมการแข่งขัน เกือบ 1,000 คน ซึ่งยังไม่รวมผู้สมัครวิ่งระยะสั้น หรือระยะชมเมืองเบตง โดยภายหลังได้แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในกิจกรรมดังกล่าว

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้สัมภาษณ์ ถึงเม็ดเงินที่จะสะพัดในพื้นที่ในห้วงเวลาดังกล่าวว่า สำนักเศรษฐกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำสถิติว่า ในขั้นต้นของการจัดกิจกรรม ทั้งกิจกรรมวิ่งเทรล กิจกรรมดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว อ.เบตง จ.ยะลา ภายในระยะเวลา 3 เดือนนี้ จะสามารถสร้างรายได้ขั้นต่ำกว่า กว่า 60-70 ล้านบาท และคาดว่าจะสะพัดถึง 100 ล้านบาท จากการเปิดไฟลท์บินพาณิชย์ของนกแอร์ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มแรก เยือนเบตง จากการให้บริการของนกแอร์ในวันที่ 29 เม.ย. นี้

ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมวิ่งเทรลในครั้งนี้จะเป็นการเชื่อมโยงกับทุกเรื่องในพื้นที่ จชต. ซึ่งรัฐบาล โดย ศอ.บต. ได้กำหนดให้พื้นที่เบตง เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางถนน สนามบิน ซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการประชาชนในวันที่ 29 เม.ย.นี้เป็นต้นไป พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ กิจกรรมวิ่งเทรลจึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมคู่ขนาน อาทิ กิจกรรมเทศกาลอาหารเมืองเบตง การจัดแสดงสินค้า 60 อย่างของจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเยือน อ.เบตง จ.ยะลา ให้มากที่สุด คาดหวังว่า จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดชายแดนภาคใต้จากการสื่อสารของนักวิ่งเทรล ทั้ง 14 ประเทศที่ลงสมัครการแข่งขัน และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ในการเปลี่ยนแปลงมุมมองเบตง และ จชต. ในสายตาของผู้คนทั้งประเทศและทั่วโลก

ด้าน นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เผยว่า จังหวัดยะลาได้มีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ เรื่องเส้นทางวิ่ง บุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและกิจกรรมที่มีกำหนดจัดขึ้นดังกล่าว พร้อมซักซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ยืนยันว่า อำเภอเบตงและจังหวัดยะลา พร้อมต้อนรับนักวิ่งทุกท่านและนักท่องเที่ยวที่มุ่งหน้าสู่เมืองเบตงในวันที่ 6-8 พ.ค.นี้ อย่างเต็มศักยภาพ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220428221744756

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More