ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ศาลหลักเมืองลี้ เฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ศาลหลักเมืองลี้ เฉลิมพระเกียรติฯ

เหล่าจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำพูน ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ศาลหลักเมืองลี้ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ศาลหลักเมืองลี้ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานนำเหล่าจิตอาสาพระราชทานกว่า 150 คน ร่วมกิจกรรมแรงงานลำพูน ตามรอยบุญครูบา ร่วมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ศาลหลักเมืองลี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการพัฒนา บูรณะ ซ่อมแซม ฝ้าเพดาน ทาสีศาลา รั้ว และการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างเป็นพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่น ร่มเย็น แก่ผู้คนที่เข้ามาสักการะศาลหลักเมืองลี้ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ เป็นการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อรักษา ต่อยอด จิตอาสา เป็นการทำนุบำรุงศาสนาและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่เคารพนับถือของประชาชนทุกหมู่เหล่า และเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง เปิดโอกาสให้มีการแสดงพลังของผู้ใช้แรงงาน ในการดำเนินกิจกรรม CSR และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม อีกด้วย

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220429151153007

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More