ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สุรินทร์ มอบใบอนุญาตทำงานให้แรงงานกัมพูชาที่เข้าทำงานในประเทศ ตามมาตรา 64 ชุดแรก

จ.สุรินทร์ มอบใบอนุญาตทำงานให้แรงงานกัมพูชาที่เข้าทำงานในประเทศ ตามมาตรา 64 ชุดแรก

ณ ตลาดอาเซียน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมมอบใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานกัมพูชาเข้าทำงานตามมาตรา 64 ชุดแรก จำนวน 34 คน ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ มาตรการการผ่อนปรนการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีนายสุทธิโรจน์ เจริญธนศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 6 (เจ้าของสถานที่) หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม

นายสุทธิโรจน์ เจริญธนศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง กล่าวว่า การดำเนินการมอบใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานกัมพูชา ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะนายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ที่ช่วยประสานงาน และอนุเคราะห์สถานที่กักตัวแรงงานทั้งหมด รวมทั้งสาธารณสุขอำเภอกาบเชิง กำนัน นายก อบต. จิตอาสาต่างๆ ที่ช่วยกันดูแล ส่วนปัญหาอุปสรรค คือด้านการประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าใจกระบวนการที่นำแรงงานกักตัวเพื่อได้รับใบอนุญาต รวมทั้งนายจ้าง/สถานประกอบการ บางส่วน ไม่ปฏิบัติระเบียบกฎหมายเท่าที่ควร

ด้านนายสุรพจน์ คำดี หัวหน้าฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จาก มติ ศบค. เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้นำเสนอความคืบหน้าการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา เข้ามาทำงานตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ปัจจุบัน มีนายจ้าง/สถานประกอบการในจังหวัดสุรินทร์ ต้องการกำลังแรงงานในการขับเคลื่อนกิจการต่อไปได้ และแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายในจังหวัดสุรินทร์ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,472 คน เป็นชาวกัมพูชา 1,690 คน ซึ่งเกินครึ่งของแรงานทั้งหมด และที่จะได้รับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 64 จำนวน 34 คน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220430092336286

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More