ยืนยันทุกท่าอากาศยานในกำกับ มีความพร้อมของระบบทุกด้านอำนวยความสะดวกรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ยืนยันทุกท่าอากาศยานในกำกับ มีความพร้อมของระบบทุกด้านอำนวยความสะดวกรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More