ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

1 พฤษภาคม 2454 กำเนิดกองเสือป่า รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นสมาชิกหมายเลข 1

1 พฤษภาคม 2454 กำเนิดกองเสือป่า รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นสมาชิกหมายเลข 1

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 กองเสือป่าได้ถือกําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ มีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นสมาชิกเสือป่าหมายเลข 1 และทรงดํารงตําแหน่งนายกองใหญ่ และสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งอีก 16 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดพระองค์ กองเสือป่ายังได้เปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม จนมีสมาชิกเสือป่าทั้งสิ้น 141 คน

โดยกำหนดให้มีพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาแก่สมาชิกเสือป่าขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2454 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม คล้ายคลึงกับการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของทหารที่มีการอ่านโองการแช่งน้ำ และกล่าวคําปฏิญาณ

ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “เสือป่า” เป็นพระราชนิยมของข้าราชการจำนวนมาก และมีการฝึกหัดเสือป่าทุกวันหลังเวลา นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้เสือป่าเข้ารับการอบรมโดยทรงเป็นผู้สอนด้วยพระองค์เอง ณ สโมสรเสือป่าทุกบ่ายวันเสาร์ และทรงกำหนดให้เสือป่าต้องทำการซ้อมรบรวมถึงเดินทางไกลเป็นประจำทุกปี

ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2468 กิจการเสือป่าได้ซบเซาและยุติลงอย่างเงียบๆ โดยไม่เคยมีการประกาศยุบเลิกหน่วยงานอย่างเป็นทางการ แต่ปรากฏหลักฐานการสิ้นสภาพอย่างสมบูรณ์เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติให้ทรัพย์สินกองเสือป่าตกเป็นของคณะลูกเสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2482

ข้อมูลจาก

เทพ บุญตานนท์. การเมืองในการทหารไทย สมัยรัชกาลที่ 6, สำนักพิมพ์มติชน 2559

จดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์ ณ เมรุวัดเทพศิริทราวาส 1 สิงหาคม 251

เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562

Source: https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_32158

The post 1 พฤษภาคม 2454 กำเนิดกองเสือป่า รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นสมาชิกหมายเลข 1 appeared first on Thailand News.