ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

4 จังหวัดท่องเที่ยวภาคใต้คึกคัก นักลงทุนทยอยจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล

4 จังหวัดท่องเที่ยวภาคใต้คึกคัก นักลงทุนทยอยจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More