ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผลักดัน “หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนฮากกา” แหล่งท่องเที่ยวใหม่ อำเภอเบตง

ผลักดัน “หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนฮากกา” แหล่งท่องเที่ยวใหม่ อำเภอเบตง

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More