ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นักท่องเที่ยวประทับใจ เหินฟ้าสู่เบตง ชมผืนป่าอเมซอนแห่งอาเซียน ศอ.บต. คาดเศรษฐกิจในพื้นที่สะพัด

นักท่องเที่ยวประทับใจ เหินฟ้าสู่เบตง ชมผืนป่าอเมซอนแห่งอาเซียน ศอ.บต. คาดเศรษฐกิจในพื้นที่สะพัด

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More