กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในประเทศจีนอย่างใกล้ชิด

กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในประเทศจีนอย่างใกล้ชิด

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More