ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ตลาดพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสินค้าอินทรีย์อีสาน ครั้งที่ 2 ส่งเสริมสินค้าเกษตร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการลงทุน

ตลาดพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสินค้าอินทรีย์อีสาน ครั้งที่ 2 ส่งเสริมสินค้าเกษตร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการลงทุน

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More