ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …

ลงพื้นที่ศึกษางานพร้อมร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด “กลุ่มอิงดอย”(เชียงรายพะเยา แพร่ น่าน) โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. พร้อมคณะผู้บริหาร กศน. ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์