ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เร็วๆนี้  นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบ พร้อมคณะ

เร็วๆนี้ นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบ พร้อมคณะ

ได้แก่ นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร นางมณฑา อยู่หลำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ นางวิบูลผล พร้อมมูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมตรวจสนามสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีผู้มีสิทธิเข้าสอบ จำนวน 12,298 ราย

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์