ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามนโยบาย ผอ.รมน.ภาค 4

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามนโยบาย ผอ.รมน.ภาค 4

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ ร้อย.นขต.ฉก.ทพ.47 และ ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 3 อำเภอมี อ.ยะหา, อ.กาบัง และ อ.กรงปินัง จ.ยะลา จัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ (ห้วงเวลากลางคืน) ตามนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค 4 เกี่ยวกับมาตรการในการระวังป้องกัน และการตอบโต้การปฏิบัติจากฝ่ายตรงข้ามในกรณีถูกลอบโจมตีฐานปฏิบัติการฯ เพื่อให้กำลังพลของหน่วยได้เข้าใจ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยมี พ.อ.สุรศักร ทั่วด้าว ผบ.ฉก.ทพ.47 เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ และแนะนำขั้นตอนต่างๆ ณ บก.ฉก.ทพ.47 อ.ยะหา จ.ยะลา

ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220502100236242

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More