ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การขอเพิ่มชื่อเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

การขอเพิ่มชื่อเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

การขอเพิ่มชื่อเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More