ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ พาณิชย์ Fruit Festival 2022 จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ พาณิชย์ Fruit Festival 2022 จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ “พาณิชย์ Fruit Festival 2022” ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ โดยนำสินค้าผลไม้มาจัดจำหน่าย 3 ชนิด ได้แก่ สับปะรดภูแล จังหวัดเชียงราย ราคากิโลกรัมละ 10 บาท มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกลางราคากิโลกรัมละ 25 บาท ขนาดใหญ่ราคากิโลกรัมละ 30 บาท และทุเรียนหมอนทอง จันทบุรี ราคากิโลกรัมละ 160 บาท เพื่อรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผลไม้ และบรรเทาปัญหาด้านการตลาดและราคาผลไม้ ช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220502231943473

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More