ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะพาณิชย์ฯ มธ. ผนึกกำลัง สมาคมนักศึกษาเก่า ฯ สร้างคน-สร้างเงิน-สร้างใจ-สร้างภาพลักษณ์-สร้างสังคม

คณะพาณิชย์ฯ มธ. ผนึกกำลัง สมาคมนักศึกษาเก่า ฯ สร้างคน-สร้างเงิน-สร้างใจ-สร้างภาพลักษณ์-สร้างสังคม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.) ร่วมมือกันทางวิชาการ และกิจกรรม

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์