ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อาชีวะ พร้อมพัฒนาทักษะผู้เรียน ปลูกจิตสำนึกด้านพลังงาน ร่วมEcosystem อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

อาชีวะ พร้อมพัฒนาทักษะผู้เรียน ปลูกจิตสำนึกด้านพลังงาน ร่วมEcosystem อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการโดยการนำของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักในเรื่องการเตรียมพร้อมที่จะยกระดับการพัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในเรื่องรถที่ปลดปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ หรือZero Emission Vehicle (ZEV) ให้มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเดินหน้าตอบรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยได้เร่งพัฒนาทักษะกำลังแรงงานอาชีวศึกษา เพื่อรองรับและตอบโจทย์การเป็นกำลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รองรับระบบนิเวศ (Eco system) ในอนาคต

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์