ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จิตอาสา มทบ.32 ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของชาติ

จิตอาสา มทบ.32 ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของชาติ

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกบรรจง คะวงศ์ดอน วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 นำจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 3 รุ่นที่ 1/65 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยทำการพัฒนาพื้นที่ค่ายทหาร เก็บกวาดใบไม้ กิ่งไม้ บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารที่ทำการศาลมณฑลทหารบกที่ 32 อันเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ในส่วนของเศษใบไม้ กิ่งไม้ ที่เก็บกวาดนั้น หน่วยนำไปทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ประโยชน์ใส่แปลงผักในโครงการทหารพันธุ์ดี แปลงผักของกำลังพลและครอบครัว เป็นการลดการเผา ไม่เกิดมลพิษและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในค่ายทหารต่อไป ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่ต่างได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งวันฉัตรมงคลมีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี โดยในปัจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ปวงชนชาวไทยต่างมีสุขถ้วนหน้า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ตราบเท่าทุกวันนี้

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220504110124822

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More