ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเจดีย์บูชา เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเจดีย์บูชา เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ที่บริเวณริมคลองเจดีย์บูชาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเจดีย์บูชา เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชน เกิดจิตสำนึกในการทำความดี สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณริมคลองเจดีย์บูชาเฉลิมพระเกียรติ อีกทั้งเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนทาสีบริเวณคอสะพาน และร่วมกันเทจุลินทรีย์ลงในคลองเจดีย์บูชา เพื่อบำบัดน้ำเสีย อีกด้วย

ข้อมูล  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220504152132935

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More