ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE”  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี ๒๕๖๕

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี ๒๕๖๕

(๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พลตำรวจตรี วรวัฒน์ มะลิ รักษาราชการแทนผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาวธนวัน กาสี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์