ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 “เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวอย่างไรก็ดี สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวส

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 “เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวอย่างไรก็ดี สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวส

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More