ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

เวลา 10.15 น. ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา? โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ? พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ? ภาคเอกชน? พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน?พัฒนา? ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยร่วมกันทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ? เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และพร้อมให้บริการกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

สำหรับกิจกรรม? “จิตอาสาพระราชทาน? เราทำความดีด้วยหัวใจ”? วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ในครั้งนี้? จังหวัดบึงกาฬ? จัดขึ้น?เ?พื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันฉัตรมงคล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันพัฒนาบ้านเมือง? และเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี? ทำความดีเพื่อชาติ? ศาสนา? และพระมหากษัตริย์ ธำรงไว้สืบต่อไป

วันฉัตรมงคล หมายถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระแสงประจำรัชกาล ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี (ความหมาย ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525) คือ วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว? ซึ่งประชาชนชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ? ด้วยการร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220504142031922

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More