ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ก่อนเปิด KK Stadium พัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ก่อนเปิด KK Stadium พัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว

วันนี้ (4 พ.ค.65) ที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายพระยาเดชานุชิต ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในงานวันสถาปนาครบรอบปีที่ 16 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 เพื่ออุทิศบุญกุศล และระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละทั้งชีวิต และวิญญาณในการปกป้องอธิปไตยของชาติมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล และครอบครัว ซึ่งจัดให้มีพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ โดยมี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15, พันเอก พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152, พันโท พัสวี โปชะดา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 อดีตผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทหาร ตำรวจ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 กำลังพล และครอบครัวของกำลังพลเข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

ในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบโล่รางวัลให้กับกำลังพลและแม่บ้านดีเด่น ซึ่งเป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือภารกิจของหน่วย ได้รับการชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจนเกิดผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล จำนวน 14 ราย ที่มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีพฤติกรรมเรียบร้อย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ก่อนเปิดอาคารอเนกประสงค์ KK Stadium และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อใช้ประโยชน์แก่หน่วย จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพล และครอบครัวต่อไป

สำหรับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ ณ ค่ายพระยาเดชานุชิต บ้านหัวควน ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จัดตั้งหน่วยขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 ตามคำสั่งกองทัพบกภายใต้สถานการณ์วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร และกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองทัพบกจึงได้ปรับการจัดหน่วยเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และได้จัดตั้งหน่วยทหารเพิ่มเติมให้กองพลพัฒนา และพิทักษ์ทรัพยากร โดยใช้นามหน่วยว่ากองพันที่ 2 กรมพัฒนา และพิทักษ์ทรัพยากรที่ 2 ก่อนจะมาเปลี่ยนนามหน่วยเป็นกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 จนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 หน่วยได้เดินทางเคลื่อนย้ายเข้าสู่ที่ตั้งปกติถาวร ปัจจุบันมีพันโท พัสวี โปชะดา เป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152

ทั้งนี้การปฏิบัติงานของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ในปี 2565 มีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมกำลังพลหน่วยให้เป็นทหารอาชีพที่ดี มีความรู้ ความสามารถ พร้อมรองรับสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220504162436946

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More