ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดภูเก็ต เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ “ของดีของหรอยบ้านลิพอนบางกอก” วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ “ของดีของหรอยบ้านลิพอนบางกอก” วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจหลังโควิด-19 ที่รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจตาม Roadmap หลังโควิด โดยการเร่งฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว การลงทุน การส่งออก เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมสมดุลกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม ซึ่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นอีกรูปแบบที่ดึงเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเป็นจุดเด่นดึงดูดความเข้มแข็งให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีของดีมากมายพร้อมที่จะเสนอให้กับผู้สนใจและนักท่องเที่ยว นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับโลก และพร้อมที่จะขับเคลื่อนเป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแรงของภาคเศรษฐกิจสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน อย่างวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านลิพอนบางกอก” หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ที่เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนเป็นกิจการของชุมชนที่นำเอาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ แบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นจุดเด่นของชุมชนดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนออกมาจำหน่าย สาธิตกรรมวิธีการผลิต แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สู่การเป็นสิค้า OTOP ของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

สำหรับสินค้าพื้นที่น่าสนใจและได้รับการนิยมเป็นของดีของหรอยบ้านลิพอนบางกอก วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ได้แก่ เครื่องสานจากไม้ไผ่ ไม้กวาดดอกอ้อ ขนมทองม้วน-ทองพับทุเรียนกะทิสด ทุเรียนพื้นที่ถิ่น ผักปลอดสารพิษ และอีกมากมาย ซึ่งเน้นวัตถุดิบภายในชุมชน ที่ปัจจุบันสามารถส่งจำหน่ายทั้งภายในชุมชน พื้นที่ข้างเคียง และต่างจังหวัด เริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220506150511579

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More