ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจแผนงานโครงการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ประจำปี 2567 และส่งมอบโครงการซ่อมผิวทางจราจรลาดยาง อ.ปากชม จ.เลย

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจแผนงานโครงการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ประจำปี 2567 และส่งมอบโครงการซ่อมผิวทางจราจรลาดยาง อ.ปากชม จ.เลย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 พลตรี ธีระยุทธ จินหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจความเหมาะสมแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีพันเอก ภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 พันเอก ไชชโย ไชยทะเศรษฐ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 กำลังพลหน่วยฯ ผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยแผนงาน/โครงการ ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2567 ได้แก่ งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และงานเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่ตำบลธาตุ และตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567

จากนั้น พลตรี ธีระยุทธ จินหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง แบบ Cape Seal (6/8) กว้าง 6 เมตร มีไหล่ทาง Cape Seal ข้างละ 1 เมตร เป็นโครงการประจำปี 2565 ที่บ้านปางคอม หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย มอบให้เทศบาลตำบลคอนสา และองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ได้ดุแลบำรุงรักษาเป็นสาธารณประโยชน์ และก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220506151738588

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More