ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด – 19 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด – 19 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)

ที่ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฯ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอก จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จ.สส. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด – 19 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอวิดีทัศน์กระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด – 19 , การดำเนินงานของศูนย์รับแจ้ง (สายด่วน) โดยคณะทำงานด้านบูรณาการช่องทางการรับแจ้งฯ และขั้นตอนการรับ – ส่ง ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา ในส่วนของวาระเพื่อพิจารณา ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการบูรณาการช่องทางการให้บริการของศูนย์บริการบำบัดรักษายาเสพติด, แนวทางการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมว่า ขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทุกภาคส่วน โดย “ต้องไม่ตีตรา ผู้ติดยาเสพติด ว่าเป็นคนไม่ดี แต่ให้เห็นว่าเป็นผู้ป่วย ที่ควรได้รับการบำบัด รักษา อย่างทั่วถึง” รวมทั้งขอให้ทุกส่วนราชการให้โอกาสและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยยาเสพติด ที่ผ่านการบำบัดแล้ว ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220506152539598

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More