ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก และผ้ามัดย้อม จำนวน 9,999 ตัว

สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก และผ้ามัดย้อม จำนวน 9,999 ตัว

สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก และผ้ามัดย้อม จำนวน 9,999 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกลุ่มสตรีภูเก็ต ประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าปาเต๊ะ และผ้าซาโนติก เพื่อนำไปประดับ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อ ณ ห้องประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดเย็บมาสอนให้กับกลุ่มแกนนำแม่ไก่ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มสตรีในชุมชนของตนเองต่อไป

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต จะได้รวมพลังในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 90 พรรษา สำหรับการประดิษฐ์ผีเสื้อในจังหวัดภูเก็ต ได้นำผ้าที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดจำนวนสามชนิด คือ ผ้าปาเต๊ะ ผ้ามัดย้อม และผ้าบาติก มาประดิษฐ์จำนวน 9,999 ตัว โดยจะมีการคัดเลือกจำนวน 90 ตัว เพื่อส่งให้กับสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ส่งต่อให้กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ประชาชนชาวภูเก็ตสามารถมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ผีเสื้อจากลายผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดภูเก็ตได้ และสามารถรวบรวมนำส่งได้ที่สำนักงานจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220506152921603

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More