ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เดินหน้าโครงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวทั้งระบบ เพิ่มความปลอดภัยทางถนน

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เดินหน้าโครงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวทั้งระบบ เพิ่มความปลอดภัยทางถนน

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวทั้งระบบ Lampang Smart Tourism กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความปลอดภัย กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในนครลำปาง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา-สามัคคี ระหว่าง กม.700+587- กม.707+500 (เป็นช่วงๆ) แยกภาคเหนือ-แยกค่ายสุรศักดิ์มนตรี จึงมีความจำเป็นต้องปิดถนน 2 ช่องจราจร โดยให้เบี่ยงการจราจรไปใช้เส้นทางคู่ขนาน (ซ้ายทาง) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางดังกล่าวโปรดใช้ความระมัดระวังในการสัญจร

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220507091815815

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More