ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เปิดเรียนแล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครยะลา

เปิดเรียนแล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครยะลา

เพราะการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญ เทศบาลนครยะลาจึงได้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลทุกแห่งแล้ว เพื่อให้ลูกหลานชาวยะลาได้กลับมาเรียนรู้ตามปกติ โดยนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา มีนโยบายให้เปิดเรียนภายใต้สถานการณ์โควิดในยะลาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าการพัฒนาเด็กจำเป็นต้องให้เด็กเรียนรู้ตลอดเวลาต่อเนื่องตามวัย จากงานวิจัยพบว่า การหยุดเรียนไปเป็นเวลานานนาน จะทำให้เกิด Learning Loss หรือผลของการเสียโอกาสในการเรียนรู้มีผลทำให้ทักษะต่าง ๆ ที่เด็กควรจะได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยสูญเสียตามไปด้วย เช่น ทักษะทางสังคม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เด็กสูญเสียโอกาสในการฟอร์มตัวเป็นบุคลิกของเขา ว่าเขาจะเป็นอัธยาศัยดี เป็นคนเก็บตัว เป็นคนขี้อาย หรือเป็นคนมั่นใจในตัวเอง ส่งผลต่อคุณภาพของเยาวชนในอนาคต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนครยะลา จึงเปิดเป็นแห่งแรกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในเทอมที่ผ่านมา เทศบาลนครยะลาได้ทดลองเปิดเรียนในชั้นประถมศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นมา และใช้การตรวจซากโควิดจากน้ำเสียในโรงเรียน ซึ่งเป็นนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ระบาดของโควิดล่วงหน้า และมีมาตรการต่าง ๆ ในการเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ว่าบุตรหลานจะปลอดภัย ถ้ามีการป่วยก็จะรักษาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข แต่การหยุดการเรียนรู้นาน ๆ ส่งผลระยะยาวต่อเด็ก เมื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้ว ควรเปิดเรียน แต่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์โควิดอย่างใกล้ชิดด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220507084732813

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More