ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดชัยนาท เตรียมพร้อมการจัดงานประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย วันที่ 10-12 พฤษภาคม นี้

จังหวัดชัยนาท เตรียมพร้อมการจัดงานประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย วันที่ 10-12 พฤษภาคม นี้

นายมหิทธร โคกเกษม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ร่วมกับนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท และประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ เยี่ยมชมห้อง KM Room ซึ่งเป็นที่รวบรวมหนังสือไว้เป็นห้องแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านการค้นหาความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมห้องฉายวีดิทัศน์ประวัติเขื่อนเจ้าพระยา อู่ข้าวอู่น้ำแห่งทุ่งภาคกลาง เพื่อเตรียมการต้อนรับงานประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 และจะมีกิจกรรมเยี่ยมชม อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท

ในการนี้มี นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 พร้อมด้วยนายมนตรี เนียมรอด ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายสุทธิชัย ดีอ่วม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นางสาวปิยนันท์ อนุศาสนนันท์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป และนายประพันธ์ สพเสถียร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ร่วมให้การต้อนรับ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220507081509806

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More