ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ทีมแก้จนอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลจารพัต

ทีมแก้จนอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลจารพัต

ทีมแก้จนอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลจารพัต

วานนี้ (6 พ.ค. 65) เวลา 10.00 น. นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ บูรณาการส่วนราชการ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น ตามโครงการ “นายอำเภอศีขรภูมิพบผู้ยากไร้ฯ” ในพื้นที่ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นางแตระ บุญธรรม อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 18 ตำบลจารพัต สภาพปัญหา/ความเดือดร้อน : เป็นผู้สูงอายุ ไม่สามารถประกอบอาชีพ สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่มีห้องสุขา การแก้ไขปัญหา : มอบเครื่องอุปโภคบริโภค/เงินช่วยเหลือ และเมล็ดพันธุ์พืชผัก โดยมอบหมายให้ทีม “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ในการปลูกพืชผัก เพื่อเป็นอาหารบริเวณที่พักอาศัย และมอบหมายให้ อบต.จารพัต รพ.สต.จารพัต และผู้นำท้องที่ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและสร้างห้องสุขา นอกจากนี้ ได้มอบเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากร้านกาแฟ #ท้ายไร่ จำนวน 500 บาท เพื่อปรับปรุงแปรงผัก ไม่ให้สัตว์เข้ามารบกวนสร้างความเสียหาย

2.นายวีระ สมานทอง อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 7 ตำบลจารพัต สภาพปัญหา/ความเดือดร้อน : เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ ต้องเลี้ยงหลานแฝด 3 คน (อายุ 4 ปี) การแก้ไขปัญหา : มอบเครื่องอุปโภคบริโภค/เงินช่วยเหลือ และเมล็ดพันธุ์พืชผัก โดยมอบหมายให้ทีมโคกหนองนาโมเดล เป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ในการปลูกพืชผักเพื่อเป็นอาชีพในการเสริมสร้างรายได้ โดยมีปลัดอาวุโส พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ สาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรม

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220507081124804

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More