ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการและช่างไฟฟ้าอิสระ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการและช่างไฟฟ้าอิสระ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร? ระดับ? 1 ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการและช่างไฟฟ้าอิสระ

นายปกรณ์ ศรีเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร? ระดับ? 1 ครั้งที่ 3/2565 ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการและช่างไฟฟ้าอิสระ? ก่อนเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน? (ฉบับที่?2) พ.ศ.2557? ต่อไป? โดยมีผู้สนใจเข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 18 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง?

ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งนี้ ได้มีการทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบ? E-Testing? ในวันที่? 6? พฤษภาคม 2565? และมีการทดสอบภาคความสามารถในวันที่? 7? พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220507171019946

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More