ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “ทับปริกเกมส์” ป้องกันปัญหายาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “ทับปริกเกมส์” ป้องกันปัญหายาเสพติด

วันนี้ (7 พ.ค. 65) นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาตำบลทับปริก ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีดาบตำรวจ สุรศักดิ์ เกิดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาจาก 8 หมู่บ้าน กว่า 500 คน

ดาบตำรวจ สุรศักดิ์ เกิดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลทับปริก เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ป้องกันปัญหายาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรัก ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน สร้างความสามัคคีความเข้มแข็ง สร้างทักษะพื้นฐานด้านกีฬา นำไปสู่การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ตามความพร้อมความถนัด รู้จักเคารพกฎกติกาการแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักการให้อภัย

ตำบลทับปริกมีหมู่บ้านอยู่ 8 หมู่บ้าน การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีการแข่งขันจำนวน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน

การเล่นกีฬา เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย การเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ช่วยทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ การออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬา ไม่เพียงทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น กีฬายังสอนให้รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้ หากผู้คนในสังคมใดมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สังคมนั้นจะลดปัญหาการกระทบกระทั่ง และคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตลอดไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220507115918846

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More