ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรัง เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การรับเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

จังหวัดตรัง เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การรับเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

จังหวัดตรัง เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การรับเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีหมายกำหนดการจะเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อให้การรับเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

สำหรับโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2531 เปิดทำการสอนครั้งแรกวันที่ 16 พฤษภาคม 2531 โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากนายคล้อย (เขียด) แก้วพิทักษ์ ซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านหินจอก มีเนื้อที่ทั้งหมด 16 ไร่ 29 ตารางวา จัดการเรียนการสอนระดับขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทั้งนี้ พสกนิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก จำนวน 6 ครั้งด้วยกัน ซึ่งในครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 6) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ทรงมีพระราชดำริให้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และส่งเสริมการแกะรูปหนังตะลุงด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220507104820824

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More