ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อพท. – สกสว. ปรับโฉม “คุ้งบางกะเจ้า” รับการท่องเที่ยว เสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ความยั่งยืน

อพท. – สกสว. ปรับโฉม “คุ้งบางกะเจ้า” รับการท่องเที่ยว เสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ความยั่งยืน

“คุ้งบางกะเจ้า” พื้นที่สีเขียวที่ได้รับการขนานนามให้เป็นปอดของกรุงเทพมหานคร กำลังมีการศึกษาเพื่อเตรียมการประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ชุมชนในพื้นที่ โดยที่ผ่านมา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ดำเนินการพัฒนา โดยใช้เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย เป็นเครื่องมือยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์