ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน มอบให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.45 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และนายอำเภอทุกอำเภอ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ
พระพลังแผ่นดิน เป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม มีรูปแบบพุทธศิลป์ ด้านหน้าเป็นพระศรีศากยสิงห์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย เข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาล มีนาคพันพระอุระ หมายถึง ทรงโปรดทั้ง 3 ภพ (ไตรภูมิ) เลข 9 หมายถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เลข 10 หมายถึงพระทศพลญาณ พญาครุฑ หมายถึงครุฑที่ดูแลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงตบะบารมี อำนาจ ทำให้เกิดความสงบ ร่มเย็น เป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดิน รูปจักรหมายถึงจัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี


เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/