ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2565 เน้นย้ำทุกหน่วยปฎิบัติตามนโยบายของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 และ Bubble and seal

ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2565 เน้นย้ำทุกหน่วยปฎิบัติตามนโยบายของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 และ Bubble and seal

ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2565 เน้นย้ำทุกหน่วยปฎิบัติตามนโยบายของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 และ Bubble and seal พร้อมทั้งพบปะ มอบความห่วงใย ให้น้องสุดท้องของกองทัพบก เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่กองพันทหารม้าที่ 31 กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชากองพลทหารราบที่ 15 พร้อมคณะ เดินทาง ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2565 ของหน่วยกองพันทหารม้าที่ 31 กองพลทหารราบที่ 15 โดยได้มอบนโยบายให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ โดยเน้นย้ำในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยให้ครูฝึกต้องเป็นตัวอย่างที่ดี รวมถึงเรื่องสิทธิกำลังพลที่น้องทหารใหม่พึ่งได้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การเข้าสู่การเป็นทหารอาชีพ เพื่อนำไปยืดถือ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเรื่องอาหารการกินที่มีคุณภาพปริมาณเพียงพอ และอื่นๆอย่างเหมาะสม ตลอดจนได้มอบเครื่องบริโภค เพื่อเป็นขวัญใจ และกำลังใจ แก่น้องทหารใหม่ โดยมี พันเอกพสุธาร สมิตานนท์ ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ,พันโทปัญจพล ทรัพย์บวร ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 31 กองพลทหารราบที่ 15 พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ

โดย พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชากองพลทหารราบที่ 15 ได้พบปะพูดคุย มอบโอวาท พร้อมให้กำลังใจ ส่งความห่วงใยให้กับน้องๆ ทหารกองประจำการผลัดที่ 1 ปี 2565 ซึ่งอยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน ตามมาตรการ Bubble and Sealed ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารม้าที่ 31 กองพลทการราบที่ 15 เพื่อให้คลายความกังวล และขอให้มั่นใจในกระบวนการของกองทัพที่จะดูแลทหารใหม่เสมือนน้องคนเล็กของกองทัพ เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน พร้อมทั้งเน้นย้ำ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ หน้าที่ของความเป็นทหารทหาร วินัยทหาร 9 ข้อ ตลอดจนเน้นย้ำนโยบายสั่งการของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ให้หน่วยทหารดำเนินการตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องทำอย่างเคร่งครัด และย้ำทุกหน่วยต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน ตั้งแต่พื้นที่รับรายงานตัว หน่วยฝึกทหาร การคัดกรองทหารใหม่ รวมถึงการส่งตัวทหารใหม่เข้าสู่หน่วยฝึก ค่ายทหาร ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ ที่กองทัพบกให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน และให้มีการกักตัว 7 วัน ก่อนการทำหน้าที่ พร้อมด้วยการตรวจคัดกรองโควิด (ตรวจ ATK ) เพื่อสร้างความปลอดภัยตามระบบการจำกัดพื้นที่และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิด (Bubble and Seal) ก่อนรับทหารใหม่ นอกจากนี้ กระบวนการคัดกรองทหารใหม่ จะครอบคลุมทั้งการซักประวัติสัมผัสโรค ประวัติวัคซีน ติดตั้งแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ไทยชนะ หมอชนะ โดยทหารใหม่ทุกนายจะได้รับการตรวจคัดกรองโควิด เพื่อจำแนกทหารตามความเสี่ยงเป็น 3 กลุ่ม และหากพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือผลตรวจเป็นบวก จะแยกเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที ส่วนทหารใหม่กลุ่มปกติจะเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนทำการฝึก ย้ำ หน่วยฝึกทหารใหม่ ต้องเป็น “หน่วยฝึกปลอดโควิด เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค“

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชากองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่า “การฝึกทหารใหม่ ต้องคิดว่าน้องๆ ที่เข้ามาเป็นพลทหารกองประจำการ เข้ามาอยู่ในบ้านของเรา เปรียบเสมือนเป็นน้องคนเล็ก เรามีหน้าที่ดูแล บ่มเพาะ และปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในความเป็นทหาร และสุภาพบุรุษ เปลี่ยนทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของน้องๆ เปลี่ยนความคิดจากการเป็นพลเรือน ให้มีจิตใจเป็นทหารอย่างเต็มภาคภูมิ รักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำหรับวิธีการฝึกนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานบนความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการฝึก ในส่วนการลงโทษ หรือลงทัณฑ์ทำได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น และจะต้องไม่มีการทำเกินขอบเขต หรือกลั่นแกล้งทำร้ายร่างกาย ซึ่งหากพบการกระทำผิดจะลงโทษอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองได้มีความมั่นใจในกระบวนการฝึกของกองทัพบก ว่าจะทำให้บุตรหลานของทุกท่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพ เป็นบุคลากรที่ดีของกองทัพบก และประเทศชาติต่อไป

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220508085926067

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More