ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.ตาก จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญตักบาตร ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมพลัง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน

จ.ตาก จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญตักบาตร ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมพลัง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน

วันนี้ (8 พ.ค.65) เวลา 07.30 น. ที่วัดดอนมูลชัย ตำบลหัวเดียด อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี พระครูประโชติรัตนากร เจ้าอาวาสวัดดอนมูลชัย เจ้าคณะตำบลหัวเดียด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ประกอบพิธี

ด้วยจังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เสริมสร้างวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมพลัง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน โดยให้วัดมีบทบาทในการเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม จังหวัดตากได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ทุกวันพระอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอเมืองตาก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญตักบาตร พัฒนาจิตใจ ให้มีคุณธรรมและมีจริยธรรมต่อไป

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More