ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“เมืองสมุนไพร” เดินหน้าพลักดันผลิตภัณฑ์ส่งออกต่างประเทศ พื้นที่อำนาจเจริญ

“เมืองสมุนไพร” เดินหน้าพลักดันผลิตภัณฑ์ส่งออกต่างประเทศ พื้นที่อำนาจเจริญ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นำโดยนายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสาวพรวิไล จันพิรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำทัพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร เข้านำเสนอผลิตภัณฑ์กับ Mr. Rajkumar Varshnei ผู้บริหารบริษัท Black Tree Networks ผู้ส่งออกสินค้าจากประเทศอินเดีย โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมนำเสนอ มากกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้แทนจากบริษัทดังกล่าวได้ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นอย่างมาก ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มานำเสนอในวันนี้ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณหน่วยงานราชการทุกส่วนที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมในวันนี้ ทำให้ได้มีโอกาสเปิดตลาด และได้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้น และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามตลาดมากขึ้น

นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่าพร้อมพลักดันให้อำนาจเจริญเป็นเมืองสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องสำอางจากสมุนไพร จากฐานข้อมูลลงทะเบียน OTOP ที่มีมากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ และพร้อมใช้พื้นที่แปลงโคก หนอง นา โมเดล ในจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นแหล่งผลิตพืชสมุนไพร เชื่อมโยงกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หน่วยงานภาคี ภาคเอกชน ในการส่งออกสมุนไพรสู่ตลาดเป็นการยกระดับสู่ความเข้มแข็ง และบูรณาการสู่ความยั่งยืน

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More