ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เตรียมพบกับการนำเสนอผลงาน 3 ปี วุฒิสภา

เตรียมพบกับการนำเสนอผลงาน 3 ปี วุฒิสภา

วุฒิสภาจะจัดสัมมนาในโอกาสครบรอบ 3 ปี “เหลียวหลัง แลหน้า  วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป”  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

– การสัมมนากลุ่มย่อย 14 ประเด็นหลัก และปาฐกถาพิเศษ โดย ประธานวุฒิสภา
– นิทรรศการผลงานด้านต่าง ๆ 
– การจำหน่ายสินค้า OTOP 
 
พบกันวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 – 16.30 น.

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More