ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าฯ ชัยนาท มอบตู้ฟ้าให้กับอำเภอ และผู้นำชุมชน ภายใต้โครงการ “ ตู้ราชสีห์ ” รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง) จังหวัดชัยนาท

ผู้ว่าฯ ชัยนาท มอบตู้ฟ้าให้กับอำเภอ และผู้นำชุมชน ภายใต้โครงการ “ ตู้ราชสีห์ ” รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง) จังหวัดชัยนาท

ที่อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี โครงการ “ตู้ราชสีห์” รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง) จังหวัดชัยนาท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ฯ นายยุทธพร พิรุณสาร ปลัดจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จังหวัด ทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้งตู้ราชสีห์รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง) เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอื่นๆ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร้องทุกข์ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือจังหวัด โดยรับทราบปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำปัญหาไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการ “ตู้ราชสีห์” รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง) จังหวัดชัยนาท โดยใช้งบประมาณจากงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานจังหวัดและบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการจัดทำ “ตู้ราชสีห์” จำนวนทั้งสิ้น 513 ตู้ เพื่อมอบให้กับอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ และหมู่บ้านในจังหวัดชัยนาท จำนวน 505 ตู้ ได้นำไปติดตั้งไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ และที่ว่าการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220509121450313

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More