ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมคณะอนุกรรมการจัดประกวดร้องเพลง The Voice of แม่กลอง ในงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัด

จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมคณะอนุกรรมการจัดประกวดร้องเพลง The Voice of แม่กลอง ในงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัด

ที่ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประกวดร้องเพลง The Voice of แม่กลอง ในงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจกรรมการประกวด The Voice of แม่กลอง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. โดยให้ทุกอำเภอจัดส่งนักร้องและแดนเซอร์ อำเภอละ 4 ทีม ประกอบด้วย ผู้เข้าประกวดร้องเพลงเพศชาย 2 คน เพศหญิง 2 คน โดยนักร้อง 1 คน จะต้องมีแดนเซอร์ 8 คนไม่จำกัดเพศ คุณสมบัติของนักร้องและแดนเซอร์ นักร้องเพศชายคนที่ 1 และหญิงคนที่ 1 ทีมแดนเซอร์ต้องเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลหรือคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้น ส่วนนักร้องชายคนที่ 2 และหญิงคนที่ 2 ทีมแดนเซอร์ต้องเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเช่นกัน สำหรับทีมแดนเซอร์นั้นนักร้อง 1 คน จะต้องมีแดนเซอร์ 8 คน โดยแดนเซอร์จะเป็นชาย หรือหญิงอย่างละกี่คนก็ได้ไม่จำกัด แต่แดนเซอร์คนใดที่เป็นทีมแดนเซอร์ของนักร้องคนหนึ่งคนใดไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์ไปเป็นทีมแดนเซอร์ให้นักร้องคนอื่นๆ ได้

ทั้งนี้ รางวัลการประกวด The Voice of แม่กลอง จะมีรางวัลนักร้องยอดเยี่ยม 12 รางวัล ชนะเลิศได้รับรางวัลเป็นเงินสด 5,000 บาท, ลำดับที่สอง 2,500 บาท, ลำดับที่สาม 1,500 บาท,รางวัลชมเชย 9 รางวัลๆละ 1,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลขวัญใจชาวแม่กลองอีก 1 รางวัล ตัดสินด้วยวิธีนับคะแนนจากดอกไม้หรือพวงมาลัยที่มีกองเชียร์มอบให้ สำหรับเพลงที่ใช้ประกวดต้องเป็นเพลงเร็ว 1 เพลง เพลงช้าอีก 1 เพลง และต้องเป็นเพลงลูกทุ่งเท่านั้น มอบหมายให้ทุกอำเภอจัดทำบัญชีรายชื่อนักร้องและแดนเซอร์ส่งสมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยแยกเป็นทีมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่งให้จ่าจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ ส่วนทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้คณะกรรมการรับสมัครตรวจสอบคุณสมบัตินักร้องและแดนเซอร์ทุกทีม พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อนักร้องและทีมแดนเซอร์รวมทั้งหมายเลขประจำตัว และหมายเลขประจำทีม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220509114656297

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More