ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. และกรมพัฒนาที่ดิน จัดประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 – 2565 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเปิดรับสมัครผลงาน ดังนี้

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์