ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สิ้นสุดการใช้จ่ายมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565

สิ้นสุดการใช้จ่ายมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ธนาคารกรุงไทย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More