ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สสจ.อยุธยา เดินหน้าฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้นักเรียนเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม On-site

สสจ.อยุธยา เดินหน้าฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้นักเรียนเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม On-site

พ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาส้ม) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนในช่วงอายุ 5 – 11 ปี และเข็มที่ 3 ให้กับนักเรียนในช่วงอายุ 12 – 18 ปี ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา โดยสามารถฉีดได้วันละ 1,000 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน แบบ ON- SITE ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเร่งให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนในทุกช่วงอายุให้เร็วที่สุด ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูลจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 พบว่าข้อมูลเบื้องต้นการศึกษาวัคซีนสูตรไขว้ ซิโนแวค+ไฟเซอร์ (ฝาส้ม ในเด็กอาย 5-11 ปี ห่างกัน 4 สัปดาห์เช่นนี้ ระดับภูมิต้านทานมีแนวโน้มสูง ไม่ต่างจากการฉีดสูตรซิโนแวค+ไฟเซอร์ หรือการฉีดวันซีนไฟเซอร์ 2 เข็มในผู้ใหญ่

อย่างไรก็ตาม การรับวัคซีนโควิด-19 เป็นไปตามหลักการความสมัครใจ จะฉีดหรือไม่ขึ้นกับผู้ปกครองและเด็กตัดสินใจ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220510133000784

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More