ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โชว์เจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 ครั้งแรกในไทย

โชว์เจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 ครั้งแรกในไทย

เด็กมัธยมฯ ทีม“DNJPB.001” และทีม“MASKISM” โชว์เจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 ครั้งแรกในประเทศไทย

 

ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (FAAMAI) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Bangkok Projection Mapping Competition จัดโครงการประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 ในหัวข้อ LIFE WITH COVID-19 เปิดโอกาสให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เข้ามาเรียนรู้โลกของ Projection Mapping อย่างใกล้ชิด ซึ่งทีม“DNJPB.001” และ“MASKISM” โชว์พลังความคิดสร้างสรรค์คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษาไปครองได้สำเร็จ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220510140146804

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More