ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมป่าไม้ – CPF พาน้องๆ เรียนรู้ฟื้นฟูป่า ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ โครงการ”รักษ์นิเวศ เขาพระยาเดินธง”

กรมป่าไม้ – CPF พาน้องๆ เรียนรู้ฟื้นฟูป่า ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ โครงการ”รักษ์นิเวศ เขาพระยาเดินธง”

ความร่วมมือ 3 ประสาน โดยกรมป่าไม้ ชุมชนในพื้นที่รอบเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ที่ดำเนินการมาตั้่งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เข้าสู่ระยะที่สองของโครงการ (ปี 2564 -2568) ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม พลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรม 6,971 ไร่ สู่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ คืนความชุ่มชื้นกลับสู่ธรรมชาติ และเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และที่นี่… ยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้การปลูกป่าและฟื้นฟูป่าอีกด้วย

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์