ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เรื่อง การคัดสรรตัวอย่างสุจริต สุจริตโมเดล ปี 2565

ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เรื่อง การคัดสรรตัวอย่างสุจริต สุจริตโมเดล ปี 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต จึงขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมขับเคลื่อนแนวคิด “บ้านเมืองสุจริตสู่การปฏิบัติ” โดยการค้นหาตัวอย่างด้านความซื่อสัตย์สุจริต และนำเสนอเรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ของสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสุจริตที่ได้พบเห็น ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ ซึ่งผู้เสนอตัวอย่างสุจริตที่ได้รับการคัดสรรจะได้รับเกียรติบัตรจากประธานรัฐสภา พร้อมเงินรางวัล และตัวอย่างสุจริตจะได้รับโล่และเกียรติบัตรจากประธานรัฐสภา พร้อมเงินรางวัลหมดเขตวันที่ 31 พ.ค. 65
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/TPhonest

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More